Konkurs Prac Dyplomowych

Konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie wykonywane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych we wszystkich typach szkół wyższych, w których prowadzone są studia na kierunku geodezja i kartografia.


Aktualności

 

Wyniki Konkursu Prac Dyplomowych, edycja 2022/23

 

Prace magisterskie:

I miejsce: Natalia Wachulec "Opracowanie generatora Numerycznego Modelu Terenu TIN na podstawie zadanych wzorców ukształtowania terenu", Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr inż. Paweł Bogusławski

II miejsce: Monika Bejrowska "Metoda ekstrakcji linii brzegowej w celu określenia obszaru dopuszczalnych manewrów autonomicznej bezzałogowej platformy pływającej na bazie fuzji sensorycznej obrazów z LiDAR i kamer video", Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny

III miejsce (ex aequo): Agata Adamczyk "Modelowanie BIM w analizie konstrukcji", Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, promotor: dr inż. Paweł Tysiąc

III miejsce (ex aequo): Adrian Macek "Opracowanie fotomapy wybranego obszaru powierzchni Księżyca z wykorzystaniem analitycznych metod fotogrametrycznych", Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

Wyróżnienie

Małgorzata Jaremba "Analiza wpływu parametrów filtracji danych batymetrycznych w oprogramowaniu QINSY na numeryczny model dna", Wydział Nawigacyjny, Politechnika Morska w Szczecinie, promotor: dr hab. inż. Witold Kazimierski

Michał Piotr Szymczak "Przyjęcie granic nieruchomości w procedurze podziału geodezyjnego w oparciu o przypadki prac weryfikowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego", Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr inż. Agnieszka Pęska-Siwik

 

Prace inżynierskie:

I miejsce: Jakub Modrzewski "Wykorzystanie modelu 3D mesh oraz technologii Unreal Engine do budowy Digital Twin dla miasta", Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek

II miejsce (ex aequo): Mateusz Łukasz Cebula, Zofia Faustyna Wrzaszczak "Korona Gór Polskich - Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów pasma górskiego Jaworzyny Krynickiej", Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr hab. inż. Krystian Kozioł

II miejsce (ex aequo): Marek Czołpiński "Analiza gęstości elektronów na wysokości orbity Swarm w kontekście sejsmicznych zaburzeń jonosferycznych", Wydział Geoinżynierii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, promotor: dr. hab. inż. Wojciech Jarmołowski

II miejsce (ex aequo): Kinga Anna Stawiarska "Wykorzystanie ortomozaiki cyfrowej do aktualizacji geodezyjnych baz danych EGiB, BDOT 500, GESUT na przykładzie wsi Wierzbie, gmina Charsznica", Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, promotor: dr inż. Arkadiusz Doroż

W kategorii prac inżynierskich nie przyznano miejsca III. ani wyróżnień.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie nie na przełomie kwietnia i maja 2024.

 
Opublikowane: 2024-01-31
 
Więcej ogłoszeń...